กรรมการมูลนิธิพันธกิจเพื่อไทย   FOUNDATION COMMITTEE

Dr.Kriengsak Wattanasirakul

อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
Dr.Kriengsak Wattanasirakul


Adisorn Vathanasirakul

อดิศร วรรธนาศิรกุล
Adisorn Vathanasirakul


Preeda Chaimuk

ปรีดา ใจมุข
Preeda Chaimuk


Anusan Permsuwan

อนุศาล เพิ่มสุวรรณ
Anusan Permsuwan


Thawet Chaisin

ทะเวทย์ ไชยศิลป์
Thawet Chaisin


Panuphan Sangsrijan

ภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์
Panuphan Sangsrijan