พันธกิจต่างๆ ของคริสตจักร   CHURCH MINISTRIES

พันธกิจการนมัสการ  WORSHIP MINISTRY

Waroon Vathanasirakul

วรุณ วรรธนาศิรกุล
Waroon Vathanasirakul

หัวหน้าทีมนมัสการ
Worship Team Leader

Tiyapohn Wattanasirakul

ธิญาภรณ์ วรรธนาศิรกุล
Tiyapohn Wattanasirakul

หัวหน้าทีมเต้นนมัสการ
Dance Pastor

Building Strong Families (BSF)  BUILDING STRONG FAMILIES (BSF)

Tim Daniell

ทิม ดาเนียล
Tim Daniell

หัวหน้าโครงการ
BSF Project Director

Family Life Ministry (FLM)  

Joshua & Sharon Khoo, Dr.Sireenuch Wattanasirakul

โยชูวา และแชรอน คู
Joshua & Sharon Khoo

ทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล
Dr.Sireenuch Wattanasirakul

ทีมพันธกิจรักครอบครัว
Family Life Ministry Team

Acts Music  

Punthason Wattanasirakul

พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
Punthason Wattanasirakul

หัวหน้าพันธกิจ
Team Leader