นิมิต (Vision)

"เป็นชุมชนสาวกพระคริสต์ที่พลิกฟื้นสังคม"

To be a community of Christ-centered disciples transforming our communities.
ข้อความพันธกิจ (Mission Statement)

"เสริมสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกและส่งอิทธิพลด้านบวกต่อสังคม"

Equipping believers to become disciples who transform communities.

ดาวน์โหลดเอกสารประจำสัปดาห์

รายการวันอาทิตย์
Sunday Service Program

9:00-9:30 อธิษฐานเผื่อรายการ
Pre-Service Prayer
9:30-11:30 นมัสการ และเทศนา
Sunday service
12:30-14:30 กิจกรรมกลุ่มบ่าย
Afternoon Fellowship

ถ่ายทอดสดรายการนมัสการวันอาทิตย์
SUNDAY SERVICE LIVE STREAMING

9:30 AM - 11:30 AM

   กรุณารอสักครู่ ....

คู่มือเฝ้าเดี่ยว

QUIET TIME

คู่มือเฝ้าเดี่ยว

สำหรับผู้เชื่อใหม่ คู่มือเฝ้าเดี่ยวสำหรับผู้เชื่อใหม่

คอร์ดเพลงนมัสการ

WORSHIP CHORDS

โฮซันนา(เรายกย่ององค์จอมราชา)
Hosanna (Be Lifted up)

Unknow Artist

โอ องค์พระเจ้าของข้า
I Exalt Thee

Unknow Artist

หมดทั้งดวงใจ
With all I am

Unknow Artist

ดูทั้งหมด

คริสตจักรเด็ก

CHILDREN CHURCH

คริสตจักรเด็กพันธกิจเชียงใหม่ เราให้การดูแลและพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ

บทเรียนคริสตจักรเด็ก

คำเทศนา

SERMONS

วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567

คำเทศนาชุด ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า
เรื่อง ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า [The whole Amor of God]

โจเอล ฮิลล์ (Joel Hill)

การเอาชนะความขุ่นเคืองใจ [The battle against Offense]

05/05/2024
ศจ.โยชูวา คู (Rev.Joshua Khoo)

พูดให้เข้าใจ!

28/04/2024
อ.วโรดม ขันอุระ

ความรักที่มีความรู้และวิจารณญาณ

21/04/2024
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ดูทั้งหมด

ข่าว & กิจกรรม

NEWS & ACTIVITIES

วันครอบครัวไทย 2023

09 เม.ย. 2023

ศุกร์ประเสริฐ l Good Friday 2023

07 เม.ย. 2023

คริสต์มาส 2022 "คริสต์มาส เริ่มต้นที่รางหญ้า"

25 ธ.ค. 2022

ฉลองคริสตจักรพันธกิจครบ30ปี 'หัวใจที่ไม่สะดุด UNOFFENDED HEART'

03 ก.ค. 2022

บทเรียนออนไลน์การเผยพระวจนะ

"พระเจ้าพูดกับเราเสมอ แต่เราได้เปิดหัวใจของเราให้พร้อมที่จะรับฟังพระองค์หรือไม่?"บทเรียนออนไลน์ "การเผยพระวจนะบทที่ 3: การฝึกฟังเสียงของพระเจ้าพร้อมให้ทุกท่านรับชมได้แล้วทาง Youtube และ เว็บไซต์ของคริสตจักรสามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ของคริสตจักร : https://actschurchcm.com/actschurchcm_new/resource/1/lesson/19/1รับชมทาง Youtube Playlist : https://youtube.com/playlist?list=PLXpIoWb4V4KpcaD1eWIjqmwEl8VyOsxVFสามารถติดตามช่อง Youtube ของคริสตจักรได้ที่ : www.youtube.com/c/actschurchcmเฟซบุ๊คเพจของคริสตจักร : www.facebook.com/actschurchcm

QT 1 โครินธ์ และ 2 โครินธ์ วางจำหน่ายแล้ว

คู่มือเฝ้าเดี่ยวฉบับรวมเล่มพระคัมภีร์​ "1  โครินธ์" และ "2 โครินธฺ เล่มล่าสุด จากคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ราคา 99 บาท ติดต่อซื้อได้ที่ เพจเฟซบุ๊คคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

แนวทางการจัดการนมัสการในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศจากคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ แนวทางการจัดการนมัสการในสถานการณ์โควิด-19 คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เปิดให้เข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2022รายการนมัสการเริ่มเวลา 9:30-11:30 น. โดยไม่มีการลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้าทั้งนี้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด กรณีที่ที่นั่งด้านบนเต็มแล้ว ขอให้ท่านนั่งรออยู่ด้านล่างก่อนหลังจากเวลาที่เด็กและผู้ปกครองส่วนหนึ่งแยกลงมาเข้าร่วมคริสตจักรเด็กด้านล่าง (เวลาประมาณ 10:30 น. เป็นต้นไป)ท่านจึงจะสามารถเข้าไปนั่งในห้องประชุมได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง คริสตจักรจึงจัดที่นั่งในห้องประชุมแบบรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  มาจากพื้นที่เสี่ยงมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรและสำหรับผู้เยี่ยมเยียนซึ่งไม่ใช่สมาชิกประจำของคริสตจักร ขอความร่วมมือในการแสดงผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชม. กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องประชุม 1. กรณีที่ท่านเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)1.1) ตรวจพบ ATK ผลเป็นบวก แต่ไม่มีอาการ- ให้กักตัวที่บ้าน 5 วัน โดยนับวันที่ตรวจพบผล ATK เป็นบวกเป็นวันแรก และสังเกตอาการอีก 5 วัน- ในช่วง 5 วันที่สังเกตอาการนั้น (ไม่ว่าผล ATK จะเป็นลบหรือไม่) ท่านสามารถมาคริสตจักรได้ แต่ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา- หากท่านมีอาการ คือ มีไข้ หรือ เจ็บคอ หรือ อ่อนเพลีย หรือไอแห้ง หรือเป็นหวัด อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกักตัว และ/หรือ มีอาการระหว่างสังเกตอาการ ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.21.2) ตรวจพบ ATK ผลเป็นบวก และมีอาการ- ให้กักตัวที่บ้าน 7 วัน โดยนับวันที่ตรวจพบผล ATK เป็นบวกเป็นวันแรก และสังเกตอาการอีก 3 วัน รวมเป็น 10 วัน- หากครบ 10 วันแล้วผล ATK ยังเป็นบวก ท่านสามารถมาคริสตจักรได้  แต่ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา 2. กรณีที่ท่านเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2.1) แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง- ขอให้กักตัวอย่างน้อย 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน ในระหว่าง 5 วันที่สังเกตอาการนั้น- หากไม่มีอาการหรือผล ATK เป็นลบ ท่านสามารถมาคริสตจักรได้. และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา- หากมีอาการหรือผล ATK เป็นบวก ในปฎิบัติตาม ข้อ 1.กลุ่มเสี่ยงตามนิยามสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่- ผู้สัมผัสใกล้ชิด พูดคุย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไอ จาม รดใส่- อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเทนานกว่า 30 นาที (อาทิ ห้องแอร์ รถปรับอากาศ)- ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากใส่หน้ากากอนามัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

Palm Sunday 2022

10 เม.ย. 2022
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด