ทีมเหรัญญิกคริสตจักร   CHURCH TREASURER TEAM

Warunee Vathanasirakul

วารุณี วรรธนาศิรกุล
Warunee Vathanasirakul


Preeda Chaimuk

ปรีดา ใจมุข
Preeda Chaimuk


Sisiamphai Chaimuk

ศิศิอำไพ ใจมุข
Sisiamphai Chaimuk


Ekajit Pluemcharoenkij

เอกจิต ปลื้มเจริญกิจ
Ekajit Pluemcharoenkij


Pornsilp Koonsilp

พรศิลป์ คุณศิลป์
Pornsilp Koonsilp