คอร์ดเพลง/เนื้อเพลงนมัสการ

ค้นหาคอร์ด/เนื้อเพลงนมัสการ

ค้นหาจาก

เนื้อเพลงล่าสุด

การนมัสการวันอาทิตย์

   กรุณารอสักครู่ ....

"ถึงอย่างไร พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอล"
สดุดี 22:3

ทีมนมัสการคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เชื่อว่า
เราจะเห็นแผ่นดินสวรรค์เคลื่อนลงมาในโลกนี้ผ่านทางการนมัสการ

เชิญรับชมการนมัสการวันอาทิตย์ จากทีมนมัสการคริสตจักรพันธกิจ ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์

ACTS MUSIC
Youtube Channel

"เรา คือ ชุมชนนักนมัสการ นักดนตรี นักร้องและนักเขียนเพลงคริสเตียนที่แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้า

เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ใส่เสียงเพลงไว้ในหัวใจของคนไทย และเป็นสิทธิพิเศษของเราในฐานะลูกของพระองค์ที่จะปลดปล่อยเสียงเหล่านั้นออกมาเพื่ออวยพรแผ่นดินนี้ เราเชื่อว่าเมื่อเราร้องเพลงนมัสการ เสียงนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและนำการฟื้นฟูมาสู่ชุมชนของเรา"