คำเทศนาล่าสุด
07/01/2024
ทรัพย์สมบัติในสวรรค์
ชุดคำเทศนา : เกิดผลด้านการเงิน
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ค้นหาคำเทศนา
คำเทศนาทั้งหมด