คำเทศนาล่าสุด
17/10/2021
จากพระสิริสู่พระสิริ3
ชุดคำเทศนา : จากพระสิริสู่พระสิริ
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
คำเทศนาทั้งหมด