กลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษ   ENGLISH SPEAKER GROUPS

Cissy & Ron Boyer

ซิสซี่ และรอน บอยเออร์
Cissy & Ron Boyer

ผู้ประสานงานหลัก
English Speakers Coordinators

Joshua & Sharon Khoo

โยชูวา และแชรอน คู
Joshua & Sharon Khoo

ผู้ประสานงาน
Coordinators

Manuela Chong

มานูเอลล่า ชอง
Manuela Chong

ผู้ประสานงานคริสตจักรเด็ก
ภาคภาษาอังกฤษ
English Children Church Leader