บัญชีออมทรัพย์ “คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่” ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn bank) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่บัญชี 094-1-59790-4 You can make an offering via bank transfer Saving Account “The Acts Church of Chiang Mai” Kasikorn Bank (Thai Farmers Bank / KBank) Central Plaza Chiang Mai Airport Branch A/C no. 094-1-59790-4