ทีมศิษยาภิบาลคริสตจักร   PASTORAL TEAM

Dr.Kriengsak Wattanasirakul, Dr.Sireenuch Wattanasirakul

อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
Dr.Kriengsak Wattanasirakul

ทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล
Dr.Sireenuch Wattanasirakul

ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร
Senior Pastor

Punthason Wattanasirakul

พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
Punthason Wattanasirakul

ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักร
Associate Pastor

Tiyapohn Wattanasirakul

ธิญาภรณ์ วรรธนาศิรกุล
Tiyapohn Wattanasirakul

เลขานุการทีมศิษยาภิบาล
Secretary of Pastoral team