สื่อสารคริสตจักร

news_cover_image

บทเรียนออนไลน์การเผยพระวจนะ

"พระเจ้าพูดกับเราเสมอ แต่เราได้เปิดหัวใจของเราให้พร้อมที่จะรับฟังพระองค์หรือไม่?"

บทเรียนออนไลน์ "การเผยพระวจนะ
บทที่ 3: การฝึกฟังเสียงของพระเจ้า
พร้อมให้ทุกท่านรับชมได้แล้วทาง Youtube และ เว็บไซต์ของคริสตจักร

สามารถเข้าไปรับชมได้ที่

เว็บไซต์ของคริสตจักร : https://actschurchcm.com/actschurchcm_new/resource/1/lesson/19/1

รับชมทาง Youtube Playlist : https://youtube.com/playlist?list=PLXpIoWb4V4KpcaD1eWIjqmwEl8VyOsxVF

สามารถติดตามช่อง Youtube ของคริสตจักรได้ที่ : www.youtube.com/c/actschurchcm

เฟซบุ๊คเพจของคริสตจักร : www.facebook.com/actschurchcm

ข่าว & กิจกรรมอื่นๆ