ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : แม้ลำบากแต่ยังชื่นชม
ตอนที่ 4 : เผชิญความลำบากอย่างผู้ชนะ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
19/05/2024