ภาพกิจกรรม

ฉลองคริสตจักรพันธกิจครบ30ปี 'หัวใจที่ไม่สะดุด UNOFFENDED HEART'

    ดูภาพทั้งหมดใน Facebook