คำเทศนาล่าสุด
26/05/2024
เผชิญอนาคตด้วยความมั่นใจ
ชุดคำเทศนา : แม้ลำบากแต่ยังชื่นชม
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ค้นหาคำเทศนา
คำเทศนาทั้งหมด