ผู้เทศนา
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร
ดูคำเทศนาทั้งหมด
ทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร
ดูคำเทศนาทั้งหมด
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักร
ดูคำเทศนาทั้งหมด
วโรดม ขันอุระ
ศิษยาภิบาลอนุชน
ดูคำเทศนาทั้งหมด
โยชูวา คู (Joshua Khoo)
มิชชันนารี
ดูคำเทศนาทั้งหมด
รอน บอยเออร์ (Ron Boyer)
มิชชันนารี
ดูคำเทศนาทั้งหมด
มัดธาย ลีลาปิยวัฒน์
นักเทศน์รับเชิญ
ดูคำเทศนาทั้งหมด
โจเอล ฮิลล์ (Joel Hill)
Special Speaker
ดูคำเทศนาทั้งหมด
ลินด์ซีย์ คอยล์ (Lindsay Coil)
Special Speaker
ดูคำเทศนาทั้งหมด