ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ตอนที่ 8 : เสริมกำลังตัวเองโดยสัมพันธ์กับผู้ที่ผูกพันเราแบบพันธสัญญา
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
05/11/2023