ชุดคำเทศนา : ประวัตินักฟื้นฟู
ตอนที่ 1 : จอห์น เวสลีย์
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
21/08/2022