ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 9 : ทรงทำให้ความฝันกลายเป็นจริง
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
11/09/2022