ชุดคำเทศนา : ทรงเรียกข้าว่าสหาย
ทรงเรียกข้าว่าสหาย
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
17/07/2022