ชุดคำเทศนา : ฉันทรงคุณค่า
ตอนที่ 9 : เราให้เกียรติโดยการถ่อมใจ
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
03/04/2022