ชุดคำเทศนา : ฉันทรงคุณค่า
ตอนที่ 7 : ทรงสร้างเราเพื่อพระสิริพระองค์
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
06/03/2022