ชุดคำเทศนา : ก็มาดิคร้าบ! (บทเรียนจากชีวิตของเอลียาห์)
ก็มาดิคร้าบ! (บทเรียนจากชีวิตของเอลียาห์)
วโรดม ขันอุระ
23/10/2022