ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 4 : ชีวิตเหนือธรรมชาติมาจากการที่พระเจ้าทรงสำแดง 2
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
19/03/2023