ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ตอนที่ 1 : ดาวิดเสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
23/07/2023