ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 3 : ชีวิตเหนือธรรมชาติมาจากการที่พระเจ้าทรงสำแดง 1
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
12/03/2023