ชุดคำเทศนา : ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
โยชูวา คู (Joshua Khoo)
26/02/2023