ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้
ศจ.โยชูวา คู (Rev.Joshua Khoo)
26/02/2023