ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : คำอธิษฐานของพระเยซู
ตอนที่ 3 : ขอโปรดประทานอาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
28/03/2021