ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 1 : อยากมีชีวิตเหนือธรรมชาติต้องเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงความคิด
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
12/02/2023