ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 1 : อยากมีชีวิตเหนือธรรมชาติต้องเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงความคิด
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
12/02/2023