ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : คำอธิษฐานของพระเยซู
ตอนที่ 1 : ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
14/03/2021