ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 8 : ดาวิด ชายผู้ติดตามหัวใจพระเจ้า
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
04/09/2022