ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 4 : การอธิษฐานในสิ่งที่ยาก
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
31/10/2021