ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 5 : ซาอูลกษัตริย์ผู้สูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้า
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
31/07/2022