ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 6 : พระเจ้าทรงให้เราเป็นคำตอบจากสวรรค์
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
06/08/2022