ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ฉันทรงคุณค่า
ตอนที่ 11 : มีใจที่รักก็จะมีใจยุติธรรม
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
24/04/2022