ชุดคำเทศนา : ฤทธิ์อำนาจของการฟื้นคืนพระชนม์
ฤทธิ์อำนาจของการฟื้นคืนพระชนม์
ทพญ.สิรีนุช วรรธนาศิรกุล
17/04/2022