ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : นับพระพร เนื่องในโอกาสคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ครบรอบ 32 ปี
นับพระพร เนื่องในโอกาสคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ครบรอบ 32 ปี
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
02/07/2023