ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ตอนที่ 6 : เสริมกำลังตัวเองด้วยการพูดภาษาแปลก ๆ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
01/10/2023