ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ตอนที่ 7 : เสริมกำลังตัวเองด้วยพระวจนะ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
08/10/2023