ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 6 : พระวจนะคือแหล่งพลัง
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
14/11/2021