ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 3 : การอธิษฐานภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
24/10/2021