ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เสริมกำลังขึ้นในพระเจ้า
ตอนที่ 2 : เสริมกำลังตัวเองโดยการเพ่งมองที่พระเยซู
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
06/08/2023