ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 12 : พระเจ้าทรงต้องการให้ความปรารถนาของเราสำเร็จ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
18/06/2023