ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 11 : พระเจ้าทรงให้เกียรติความปรารถนาของเรา
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
11/06/2023