ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 10 : พระเจ้าทรงสำแดงผ่านกายภาพด้วย
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
04/06/2023