ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 9 : พระเจ้าประทานความมั่งคั่งตามความสามารถ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
05/02/2023