ชุดคำเทศนา : ติด ตัด ต่อ
ตอนที่ 1 : ติด ตัด ต่อ
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
21/11/2021