ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 7 : ความเจริญรุ่งเรืองของเราเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
22/01/2023