ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 1 : ความมั่งคั่งของพระเยซู
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
27/11/2022