ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 9 : อดอาหารอุปกรณ์อัศจรรย์ของพระเจ้า 1
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
12/12/2021