ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 5 : การอธิษฐานและการรักษาโรค
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
07/11/2021