ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปาโลชายผู้รับพระคุณ
ตอนที่ 11 : ลักษณะผู้นำเช่น อ.เปาโล 1 ( 1 ธส.2.1-12 )
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
09/06/2019